Waarom heeft u gekozen voor les en wat verwacht u van tennisles over een lescyclus? Geef aan in welke mate de volgende vier pijlers u keuzes kenmerken.
1 als nauwelijks belangrijk en 10 als heel belangrijk.
sociaal: 12345678910
continuïteit: 12345678910
inhoud/beter worden: 12345678910
bewegen/intensiteit: 12345678910
anders namelijk:

Wat zijn u doelen dit seizoen, wat wilt u concreet verbeteren?

Waar wilt u dat er specifiek aandacht aan word besteed?

Opmerkingen