Reglement vaste lessen:

 

1. De lesduur bedraagt 50, 60 of 75 minuten, de tijd wordt vermeld bij inschrijven van de cursus.

2. Bij uitvallen van de lessen wordt er als volgt ingehaald: Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald. Bij het inschrijven van de cursus wordt vermeld hoeveel inhaalmomenten beschikbaar worden gesteld bij onwerkbaar weer. Als richtlijn houden wij hier 1 of 2 momenten per cursus aan.

3. De leerling kan zonder toestemming de lessen niet overdragen aan derden.

4. De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging, indien dit niet het geval is betaalt men een vergoeding voor het gebruik van de banen aan de vereniging. Uitzondering hierop zijn de introductiecursussen die speciaal voor deze doelgroep zijn opengesteld.

5. Een standaard lesgroep bestaat uit 4 personen. Bij minder of meer deelnemers vindt er een verrekening plaats met het aantal lessen of het cursusgeld.

6. Na bevestiging van indeling dient u te allen tijden het cursusgeld te voldoen. Bij incasso maatregelen zijn de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de leerling.

7. Er wordt les gegeven op de door T.O.V. vastgestelde lesdata.

8. Ziekte of blessures van de leerling zijn voor eigen risico. In overleg kan er getracht worden tot een oplossing te komen.

9. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist T.O.V, waarbij gestreefd wordt naar een voor alle partijen acceptabele oplossing.

10. Het is T.O.V. toegestaan foto’s van leerlingen te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Reglement lessen via de app:

 • Bij het annuleren van een les minder dan 48 uur van te voren wordt er een factuur opgesteld tenzij de plek gevuld is.
 • Voor niet leden komt er een bedrag bij van 10 euro gedeeld door aantal personen in de groep. Dus met een groep van 4 personen betaald een niet lid 2,50 euro extra.
 • Bij een standaard groepsles (4 personen) gaat de training door onder de volgende voorwaarden:
 1. Een volledige groep van 4 personen, naar tijd en bedrag zoals afgesproken in de app.
 2. Een groep van 3 personen, het afgesproken lesbedrag wordt verhoogd.
 3. Een groep van 2 personen, de lestijd wordt gehalveerd en met overleg kan er een volledige les worden gegeven maar dan betalen de klanten het dubbele van het initiele bedrag.
 4. Als er één persoon staat ingeschreven wordt er contact opgenomen
 • Er word betaald voor aanvang van de les met een tikkie/cash of het scannen van de QR code van een tikkie.
 • Bij regen word er 30 minuten voor aanvang van de training een beslissing gemaakt, zet pushnotificaties aan om hier bericht van te krijgen.
 • Als de les verregent na ingang van de les is het risico klant en word er geen geld terug gegeven.
 • Trainers kunnen wisselen per training. Wij streven ernaar om geen veranderingen door te voeren minder dan 48 uur van te voren.