lesreglement

Reglement vaste lessen:

1. De lesduur bedraagt 50, 60 of 75 of 90 minuten, de tijd wordt vermeld bij inschrijven van de cursus.

2. Bij uitvallen van de lessen wordt er als volgt ingehaald: Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald. Bij het inschrijven van de cursus wordt vermeld hoeveel inhaalmomenten beschikbaar worden gesteld bij onwerkbaar weer. Als richtlijn houden wij hier 1 of 2 momenten per cursus aan.

3. De leerling kan zonder toestemming de lessen niet overdragen aan derden.

4. De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging, indien dit niet het geval is betaalt men een vergoeding voor het gebruik van de banen aan de vereniging. Uitzondering hierop zijn de introductiecursussen die speciaal voor deze doelgroep zijn opengesteld.

5. Een standaard lesgroep bestaat uit 4 personen. Bij minder of meer deelnemers vindt er een verrekening plaats met het aantal lessen of het cursusgeld.

6. Na bevestiging van indeling dient u te allen tijden het cursusgeld te voldoen. Bij incasso maatregelen zijn de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de leerling.

7. Er wordt les gegeven op de door T.O.V. vastgestelde lesdata.

8. Ziekte of blessures van de leerling zijn voor eigen risico. In overleg kan er getracht worden tot een oplossing te komen.

9. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist T.O.V, waarbij gestreefd wordt naar een voor alle partijen acceptabele oplossing.

10. Het is T.O.V. toegestaan foto’s van leerlingen te gebruiken voor promotionele doeleinden.